กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมีตัวแทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้