ติดต่อเรา

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
36 หมู่ 13   ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053-671589   โทรสาร 053-671589
Email : doc@maeoowit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/maeoowittayakom