พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566
กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ช่วยกันปลูก อบต.แม่อ้อ
กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ช่วยกันปลูก อบต.แม่อ้อ

นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน

นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

ผอ. สพม.เชียงราย พบปะคณะครู
กิจกรรมของโรงเรียน

ผอ. สพม.เชียงราย พบปะคณะครู

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
กิจกรรมของโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี