มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้นำชุมชนและหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำตัวแทนคณะครู มอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ