ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมจ.เชียงราย ปีการศึกษา2562

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นักตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 และโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมก็ได้เป็นตัวแทน สหวิทยาเขตเบญจมิตรเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้