ผลการแข่งขันกีฑา มัธยมศึกษา จ.เชียงราย

วันที่ 4 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยม ได้มอบหมายให้ครูอรรถพงษ์ คำวิไล ครูผู้ฝึกสอนกีฑา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฑา และได้รับรางวัลดัง นี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ครับ