พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรณพ ยะตา ดำเนินการจัดพิธีถวายพวงมาลา และพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (วันที่ 25 พฤศกิกายน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก