เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือในครั้งนี้