ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ กึมรัมย์ นำนักเรียนดุริยางค์ ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 4 หมู่บ้าน ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก