บันทึกข้อตกลง MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการแม่อ้อวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลง MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและนำตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ