จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ โดยคณะครูและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อให้สะอาดปลอดภัยและ พร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป