เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือกและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยช่วงเช้าเวลา 08.00 น. นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 09.00 น. นายสมคิด คำมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการประจำปี การศึกษา 2562 ซึ่งในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการได้มีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตพื้นที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย