ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปร่วมเดิน รณรงค์การให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่อ้อ