ปรับถมร่องน้ำเพื่อความปลอดภัย

นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม และ นายพิชัย ยามี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปรับถมดินร่องน้ำเพื่อความปลอดภัยภายในโรงเรียน.