พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมีนายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้