ประชุมวิเคราะห์ SAR โรงเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำตัวแทนคณะครูประชุมวิเคราะห์ SAR ของโรงเรียงเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ก่อนที่จะนำส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย