มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2563