กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มอบหมาย ให้ นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จัดโดยสหวิทยาเขต เวียงกาหลง ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน