โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อมาให้ความรู้

วันที่ 26 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน(โฮมรูม) โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการ หนึ่งหมอ หนึ่งตำรวจ หนึ่งโรงเรียน