รับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คุณรุ่งนิรันดร์ ยาวิชัยพรรณและครอบครัว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าแม่อ้อวิทยาคมรุ่นที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง จำนวน 3 ทุน(6,000 บาท) โดยมีครูนวลจันทร์ กันทร เป็นผู้รับมอบ