กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมเดินขบวนการแข่งขันขันกีฬา แม่อ้อเกมส์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ได้นำตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาแม่อ้อเกมส์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ