กิจกรรมของโรงเรียน

นำเสนอผลงาน Health Literate School

ระหว่างวันที่ 15- 16 สิงหาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา มอบหมายให้ นายขวัญชัย หน่อคำหล้า ครูกมลลักษณ์ ฉายากุล ร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบ Health Literate School และรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ Health Literate School ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่