รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับประเทศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนำตัวแทนครูและนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนและบ้านนักเรียน) ระดับประเทศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร