ชื่นชมนักเรียนทำความดี

วันที่22 มกราคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้ทำการทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยการนำธนบัตรไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน ผลที่ได้รับคือ มีนักเรียนที่เก็บเงินได้ นำเงินมามอบให้คณะครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ ครบทุกบาทที่คุณครูได้สุ่มวางไว้ โดยมีครูนวลจันทร์ กันทร เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำความดี