กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งกับโรงเรียนพลังงานชุมชน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมประชุมปรับแผน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน กับ พลังงานจังหวัดเชียงราย นำโดย นางสาวสายธาน ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย และคณะ