ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี