กิจกรรมของโรงเรียน

บริษัท เอ็มดีไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2564 บริษัท เอ็มดีไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการ “กองทุนการศึกษาเพื่อน้องมาเรียน” จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ