เที่ยวชมศึกษาแหล่งท้องเที่ยวภายในท้องถิ่น บ้านสวนภูดอกอ้อ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครูนักเรียนเข้าเที่ยวชมศึกษาแหล่งท้องเที่ยวภายในท้องถิ่นและร่วมรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ใจดี คุณศุภัทรภรณ์ อภิวงค์ และ Mr. HENDRIK HAAS จากบ้านสวนภูดอกอ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย