พิธีไว้ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม พ.ศ. 2563

ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2563 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัด งานพิธีใหว้ครู โดย ให้นักเรียน ใหว้ พร้อมๆกัน ในเวลาเดียว เพื่อลดระยะเวลา ที่นักเรียนต้องชุมนุมกัน เนื่องจากเหตุการ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นการใหว้ครูแบบใหม่ แบบ New normal ตามหลัก มาตรการ ของ กรมควบคุมโรค โดยการใส่หน้ากากอนามัย และใช้เวลาให้น้อยที่สุด

– พานหนังสือ –
– นักร้องเพลงนำ –
– รูป คณะครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม –
– ให้พวงมาลัย –