กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะบำบัด ในหอผู้ป่วยเด็ก รพ.พาน

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มอบหมายให้ครูอภิชาติ กึมรัมย์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรม “สล่าเมืองพานทำดีเพื่อสังคม วาดความสุขฮื้อโฮงบาล” โดยได้ร่วมมือกันวาดสีน้ำอะคลิลิครูปการ์ตูนในหอผู้ป่วยเด็ก หรือกุมารเวชกรรม ขนาด 20 เตียง ของ รพ.พาน จ.เชียงราย