การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำหัวหน้ากลุ่มสาระการศึกษา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคม ทบทวนหลักสูตรของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม