กิจกรรมของโรงเรียน

รับมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มอบหมายให้ นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565