ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม มอบหมายให้ นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครู ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 16) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยมีนายเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้