ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/65

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนเรียนดี และมอบจักรยานในโครงการเพื่อน้องมาเรียน