อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และทางการเงินในยุคดิจิทัล

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.2 ในหลักสูตรเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และทางการเงินในยุคดิจิทัล โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม และนายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิด