ทำบุญบ้านพักรับรอง

วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมทำบุญบ้านพักรับรองใหม่ โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย มีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 5 รูป