กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565