ต้อนรับครูใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ ที่ได้มาทำการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาจีน และต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์