รับรางวัลดีเด่น การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ กึมรัมย์ ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ดีเด่น ในการประกวดศิลปกรรฒ ปตท. ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 สัญจรภาคเหนือ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82779044_2672334136190536_8224142397882236928_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeH5LuH6OJJbxSTA9I9IqkBHRLExe9yFlQ_EjX3n43kl64Ap_7m02sCDUtNCQ1eIrN9x-7GN4iyKF2VMdTOQAd-45tKrWInhkUnPD6ZEeglDbQ&_nc_oc=AQmOiMRIKYHO07HydDXMMmQ7vqRMV_qDfSkCXSYYYT5bRU1UKE6T793kpfMqJIhMm-4&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&oh=4c85d0c6fb9943fbbfe7069745002bb6&oe=5E91A529