คณะครูร่วมงาน วันครูแห่งชาติ 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563 ณ. หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย