ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม สมศ.รอบ4

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอนรอบ 4 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม