ประกวดวาดภาพ งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16

นายอภิชาติ กึมรัมย์ ครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ งานดอกไม้งามครั้งที่ 16 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

โพสต์โดย โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020