ท่านพระครูวิสุทธิเจติยาภิรักษ์ บริจาคจักรยาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 พระครูวิสุทธิเจติยาภิรักษ์ วิสุทโท ร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยม มอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการจักรยานเพื่อน้องมาเรียน