ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพัน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยให้มีการถ่าย ทอดสดการประชุม ไปยังห้องเรียน ของแต่ละระดับชั้น