รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานจากคณะศึกษานิเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนำตัวแทนคณะครู ต้อนรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานจากคณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36