เข้าแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนแม่อ้อนอก

วันที่ 10 มกราคม 2563 ครูพรพิทยา มหามิตร ได้รับมอบหมายจาก นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้าแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 กันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อ้อนอก โดยมีการแนะนำข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อนอก