กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน วาดภาพระบายสี การแต่งกลอน ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนนึ่งของกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม