มอบจักรยาน ตามโครงการ จักรยานเพื่อน้องมาเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีมอบจักรยาน ตามโครงการ”จักรยานเพื่อน้องมาเรียน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยจักรยานที่มอบให้กับนักเรียนนั้น มาจากการบริจาคของผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้ร่วมบริจาคจักรยาน และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบจักรยานให้กับน้อง ๆ ในครั้งนี้