กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู และมีการมอบรางวัลให้กับชั้นเรียนที่ จัดพานได้สวยงาม ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย