กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้ต้อนรับ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ ซึ่งได้มาให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม